De petitie ‘Maak reparaties goedkoper’ van Goed Gemaakt is in twee weken meer dan 1000 keer ondertekend. Goed Gemaakt is een initiatief van vijf ‘bezorgde burgers’: Floor, Senne, Paul, Hans en Nick. Met hun oproep om reparaties te stimuleren via het belastingstelsel, willen zij bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie en lokale werkgelegenheid bevorderen.

“Op dit moment gooien we veel spullen weg die nog goed te maken zijn. Dat is zonde, niet duurzaam en een gemiste kans voor de lokale werkgelegenheid.” Met die insteek startte Goed Gemaakt twee weken terug de petitie. “Door repareren te stimuleren, hopen we dat mensen hun spullen weer vaker laten maken. Dat is goed voor het milieu, maar zorgt ook voor banen in een segment van de arbeidsmarkt dat op dit moment onder druk staat van globalisering, automatisering en robotisering.”

Naar buitenlands voorbeeld

Inspiratiebron vormen de belastingmaatregelen van de Zweedse overheid, die vorig jaar belasting op een groot aantal reparaties halveerde. Zweden wil zo de wegwerpmaatschappij bestrijden en een circulaire economie bevorderen. Ook in Duitsland worden al veel reparaties fiscaal gecompenseerd en het Duitse Milieuagentschap (UBA) wil dit voor alle reparaties mogelijk maken. Goed Gemaakt: “Wij willen dat Nederland aansluit en passende belastingmaatregelen neemt om alle reparaties goedkoper te maken.”

Over Goed Gemaakt

Goed Gemaakt is meer dan een petitie. “We zijn een coalitie aan het bouwen van personen en organisaties rond een gemeenschappelijk doel: een duurzamere economie door meer reparaties.” Naast 1000 ondertekenaars heeft Goed Gemaakt steun van Positief Links en De Goede Zaak, twee organisaties die zich op innovatieve manieren inzetten voor progressieve ideeën. De verwachting is dat het aantal partners de komende tijd verder zal groeien. “We voeren gesprekken met verschillende publieke én private organisaties over samenwerking. Deze variëren van lokale initiatieven tot grote, internationaal opererende organisaties.”

Politiek 2.0

Goed Gemaakt is volgens de initiatiefnemers politiek nieuwe stijl: “De tijd dat je alleen je stem kon laten horen via een politieke partij ligt achter ons. Dat zie je ook aan de recente successen van verschillende referenda en burgerinitiatieven.” Door digitale vooruitgang en geïnformeerde burgers is het nu makkelijker om gelegenheidscoalities te vormen rond specifieke thema’s. Meestal richten deze zich tegen iets. Dat is waar Goed Gemaakt zich onderscheidt. “We willen op een positieve manier bouwen aan een brede coalitie die zich sterk maakt voor goedkopere reparaties.”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: